2 miljoen euro voor extra schoolinfrastructuur in Landen

Op 2 maart 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

“Uit prognoses blijkt dat in Landen in de toekomst een sterke stijging zal zijn van leerlingen in het basisonderwijs. Omdat we als stad niet passief willen afwachten tot er ouders aan de schoolpoort kamperen om toch maar de kans te hebben hun kind in de buurt in te schrijven, hebben we bij de overheid een aanvraag ingediend voor extra investeringen in schoolbouw in Landen op korte termijn” aldus Bart J. de Vos, Schepen voor onderwijs in Landen.

In schooljaar 2014-15 stonden een 1.800 kinderen ingeschreven in het basisonderwijs in Landen. Volgens een studie van de KUL en VUB zou in het schooljaar de 2023-24 de kaap van de 2000 leerlingen worden overschreden. Dit is in het algemeen een gevolg van de kentering van het vruchtbaarheidscijfer samen met een hogere verwachte migratie. In Landen wordt deze evolutie versterkt door de nieuwe woonwijken en het mede daaruit voortvloeiend stijgend bewonersaantal. Deze tendens is al zichtbaar bij de voorschoolse opvang (0 jaar – 3 jaar) en zal zich in eerste instantie verder zetten naar de Landense basisscholen.

Om te situeren waar in Vlaanderen juist pijnpunten in verband met schoolcapaciteit zitten, werd vanuit de Vlaamse Overheid een capaciteitsmonitor ontwikkeld. Door deze monitor kan de verwachte vraag met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit vergeleken worden. De resultaten geven een beter inzicht in de omvang en de duur van een al dan niet aanwezige  capaciteitsdruk en een duidelijke indicatie van de mogelijke uitdagingen voor de volgende jaren. Met die informatie kunnen gerichte oplossingen op lokaal niveau worden uitgewerkt.

De stad Landen vroeg de medewerking van de Landense basisscholen en dankzij hun cijfergegevens werd de capaciteitsmonitoring voor de basisscholen van de stad Landen eind januari bij de Vlaamse overheid ingediend. Op basis van deze gegevens werd de aanvraag van Landen, samen met die van 14 andere steden en gemeenten, weerhouden. Als gevolg daarvan krijgt Landen 2 miljoen euro subsidie voor schoolbouw, waarvan de helft ter beschikking wordt gesteld in 2017 en de andere helft in 2018.  

Vanuit de gemeente werden zowel het vrij onderwijs als het GO! onmiddelijk uitgenodigd voor een eerste vergadering om gezamenlijk te beslissen waar deze middelen het best kunnen worden geïnvesteerd. “Belangrijk is dat met deze middelen extra plaatsen worden gerealiseerd en dit op zeer korte termijn wat in schoolbouw eerder uitzonderlijk is” aldus schepen van onderwijs De Vos. “De gewone projecten die de loutere renovatie van bestaande schoolgebouwen betreffen moeten de gewone wachttijd doorlopen, die aanzienlijk is”.      

De stad Landen is tevreden. Lokaal onderwijsaanbod is voor de stad immers belangrijk. “Kinderen die in de buurt naar school gaan, kunnen zo ook na de schooluren met hun medeleerlingen in de straat spelen. Het sociale weefsel wordt versterkt, want de ouders die aan de schoolpoort wachten zijn tegelijk ook dorpsgenoten, wat het makkelijker maakt elkaar ook buiten de schoolomgeving aan te spreken. Ten slotte is het ook een kwestie van mobiliteit. In onze landelijke omgeving moeten we zeker zoveel mogelijk inzetten op zacht verkeer, op wandelen en fietsen, maar dat lukt niet als de kinderen naar school moeten aan de andere kant van de stad.”
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is