N-VA schepen verwerft 2 miljoen euro voor Landense scholen

Op 13 juli 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen omtrent de verdeling van de bijkomende capaciteitsmiddelen in het onderwijs : aan Landen wordt een bedrag van 2 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toegekend voor uitbreiding van infrastructuur. Op die manier wordt in het Landense onderwijs tegemoet gekomen aan de noden die gebleken zijn uit een recent uitgevoerde capaciteitsstudie. 

Schepen voor onderwijs Bart Jan De Vos: "De stad Landen regisseert alle aanvragen van de Landense scholen. Hiertoe werd een Lokale Task force opgericht. Op 17 maart 2016 zat de lokale task force voor de eerste keer rond de tafel met  vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten die in Landen actief zijn en een vertegenwoordiging van het departement onderwijs. Tijdens deze en volgende overlegmomenten werden mogelijke knelpunten in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de in te dienen plannen en verdeling van de middelen. Zo is het stadsbestuur van mening dat schoolgebouwen in de toekomst buiten de schooluren meer worden opengesteld voor niet- schoolse activiteiten. De plannen werden ondertussen ingediend bij het departement onderwijs. We zijn zeer efficiënt en doelgericht te werk gegaan bij de verdeling van de middelen. Voor de berekening van de capaciteitsnood werd het jaar 2020 als ijkpunt genomen. Ouders hoeven dus niet te vrezen dat er zich al eerder een plaatstekort zal manifesteren in het Landense onderwijs. Met de verdeling van de capaciteitsmiddelen en de daaruit vloeiende projecten, garanderen we de toekomst van onze kinderen."

Zo zal het katholiek onderwijs, door een grondige interne herstructurering en het investeren in duurzaam gebruik van de huidige infrastructuur in combinatie met nieuwbouw, 175 nieuwe plaatsen creëren. Basisschool Hof Pepijn (GO onderwijs) heeft zijn maximale capaciteit bereikt en zal daarom investeren in nieuwbouw. Dit zal leiden tot 150 extra plaatsen. Wonderwijs (GO onderwijs) gaat drie bestaande klassen uitbreiden door middel van een massieve houtconstructie, wat een meer duurzame oplossing biedt dan klascontainers. Daardoor wordt ruimte geboden aan 75 extra plaatsen. De verdeling zal vanaf september 2017 en ten laatste september 2018 tot extra plaatsen leiden.

 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldla_02383348

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is