Hoe ver staan de plannen voor een jeugdhuis in Landen?

Op 4 maart 2019

Vorige legislatuur werd het plan voor een jeugdhuis voor het eerst naar voor gebracht. De planning was om dit jeugdhuis tegen het einde van 2018 te openen en zo een nieuwe ontmoetingsplaats te creëren voor Landense jongeren. Doordat het op korte termijn niet haalbaar was om een jeugdhuis te openen op domein ’t Park, steunden we het voorstel om dit onder te brengen in het voormalige Leffe-Café. 

N-VA Landen dringt al langer aan op de komst van een jeugdhuis. “Er is nood aan een plaats waar de jeugd kan samenkomen en zich kan amuseren” reageert Yoran Winnen, jongerenverantwoordelijke van N-VA Landen. We hopen dat er op lange termijn nog steeds ruimte zal zijn voor een jeugdhuis in domein ’t Park.

Spijtig genoeg stellen we vast dat er geen verdere stappen werden ondernomen om een jeugdhuis te vestigen in het café. Deze locatie wordt ook niet langer ondersteund. Er komt dus geen schot in de zaak dus een plaats waar jongeren zich kunnen verenigen lijkt verder weg dan ooit. N-VA Landen wil constructief meewerken aan een oplossing. Voor ons is het noodzakelijk dat er een jeugdhuis kan komen in Landen. Wij hopen dat de Schepen van Jeugd deze noodzaak eveneens inziet. Onze mandatarissen zullen er dan ook op toezien dat het dossier wordt opgevolgd en er een alternatief ontwikkeld zal worden. 

"Ik hoop dat de schepen van jeugd de Landense jongeren niet in de kou laat staan" besluit Yoran Winnen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is