Protocol tegen tabak-, alcohol- en drugsmisbruik

Op 23 juni 2015, over deze onderwerpen: Welzijn & gezondheidszorg
Eind 2013 startte een werkgroep, bestaande uit verschillende partners waaronder de stad,
de politie en de secundaire scholen onder leiding van het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg in Leuven (CGG) een traject met het oog op het bestrijden van tabak-,
alcohol- en drugsmisbruik. De werkgroep werkte een visie en een missie uit, stelde
doelstellingen op en omschreef een aantal mogelijke acties.
Aangezien tabak, alcohol en drugs in Landen, net zoals in andere steden, niet meer weg te
denken zijn en vooral jongeren zeer kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn, werd snel duidelijk dat
er nood was aan (betere) afspraken tussen politie en scholen. Een intense samenwerking
tussen drie belangrijke partners, nl. de Landense secundaire scholen en het internaat, de
politiezone LAN en de stad was een logisch gevolg.
Deze samenwerking resulteerde in een duidelijk protocol bestaande uit concrete acties en
mogelijke vormen van samenwerking. Uniek is dat de samenwerking zich niet louter toespitst
op controle maar de aandacht ook vestigt op preventieve acties. De acties en afspraken
worden gebundeld in een protocol dat door alle partijen wordt ondertekend.
Dit veiligheidsprotocol is uniek binnen ons arrondissement, en wordt van dichtbij opgevolgd
door de Procureur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is